Praktisk

Praktiska upplysningar

Fokus förändring håller för närvarande kurser i bl a Trelleborg och Stockholm. 

Nästa kurs hålles 13-15 juni 2016 i Trelleborg

2 platser lediga till denna kurs

Tag kontakt om du önskar kursen på annan ort i Sverige.

Ansökan om plats

Du hittar schema att ladda ner under ”ansökningsschema”. Det är viktigt att du tar dig god tid och fyller i schemat på ett ärligt och grundligt sätt.  Det är nödvändigt för att du ska få det bästa möjliga utbyte av kursen.

Genomförande

Detta är ett träningsprogram, och för att få resultat krävs det att deltagaren är redo och villiga att ändra sig. Samt att ta ansvar för att använda processen i eget liv.

Erfarenheten visar att träningsprogrammet fungerar bäst när det presenteras under tre på varandra följande dagar, och i mindre grupper. Uppföljningssamtal efter kursen ingår i kursavgiften. Första uppföljningssamtal bokas i slutet av den sista kursdagen, och sker per telefon/ skype.

Kursavgift

Ett 3-dagars kurs kostar 10.000;- I tillägg utgifter till resa och uppehälle.

Detta inkluderar samtal innan kursen, tre dagars kurs, och uppföljningssamtal efter behov intill ett år  efter kursen.

Kursavgiften ska betalas när du har blivit antagen och kursdatum är satt.

Detaljer om kursavgift och inbetalning kan läsas nederst på ansökningsschemat.