Kurs
KURS I KOGNITIV TRÄNING : ÄNDRINGSPROCESSEN

Detta är en tre-dagars kurs som handlar om att vända upp ner på fastgrodda tanke- och handlingsmönster. Den ger att effektivt verktyg för att uppnå förändring i kropp och sinne.

Kursen baserar sig på teorier och tekniker hämtat från framför allt NLP, coaching och visualisering.Du lär dig hur du kan träna kropp och huvud till att tänka, känna och samhandla på ett balanserat sätt. På så sätt skapas nya automatiska kopplingar mellan hjärnan, kroppen och dina känslor.Genom att träna på de enkla fysiska och mentala teknikerna som du lär dig under kursens gång får du ett successrecept du kan följa resten av livet, både i sociala ralationer, i arbetssitautioner och i förhållande till din egen hälsa.

Det är viktigt att betona att kursen inte är en behandlingsmetod eller terapiform, men ett innförande i och undervisning om självständig mental träning.Vi kan inte styra allt som händer i våra liv, men vi kan ta kontroll över hur vi tänker, känner och reagerar i olika situationer.Efter denna kurs står du bättre rustat för att möta livets många utmaningar.

Kursen hålls oftast tre på varandra följande dagar, ca 3-4 timmar pr dag. Varje dag innehåller en blandning av föreläsningar och praktiska tillämpningar /övningar. Vanligtvis hålls kursen i små grupper. I speciella tillfällen kan också kursen ges privat till en person, då till ett avtalat pris.