Om mig

April 2008 börjar min nya tideräkning. Då gick jag på en tre dagars- kurs i kognitiv träning och fick tillbaka mitt liv. Det låter otroligt, men det var faktiskt det jag upplevde. Jag fick twar och körtelfeber 1997 och efter det blev jag aldrig mitt gamla jag. Fick ständigt återkommande perioder med utmattelse och influensakänsla. Det kändes som om sinnesintryck, speciellt ljud, gick ”ofiltrerat” inn i hjärnan. Tillvaron blev helt oförutsigbar och jag blev efterhand tvungen att helt sluta arbeta. Efter att ha levt med stora begränsningar i många år var det obeskrivligt underbart att efter kursen vakna dag efter dag och känna sig frisk. Underbart att åter kunna styra sitt liv.

Detta vill jag att du också skall kunna få uppleva. Därför har jag utbildat mig i Neurolingvistisk Programmering och Life-coaching i London i två spännande år. Efter att själv ha upplevt att bli symptomfri efter en tredagars kurs ,visste jag med detsamma att detta ville jag lära mig, och lära ut till andra. Jag upplever nu en stor glädje över att hålla kurser i en metod som jag har så stor tilltro på och själv har upplevt effekten av. Det är fantastiskt att uppleva kursdeltagare som uppnår de förändringar de önskar sig.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm men bor sedan 1980  i Hamar i Norge. Jag har svensk socionomutbildning och har sedan 1975  arbetat framför allt inom hälso- och sjukvården. Detta har gett mig en bred erfarenhet av att möta människor med olika utmaningar och som är på olika stadier av sitt liv. Mitt fokus har sedan slutet av 1980-talet varit brukarmedverkan och brukarstyrning, och jag har ofta varit anlitad som föreläsare inom dessa områden.

I Kognitiv träning fann jag en metod som baserar sig på att människor har egna resurser för att lösa sina utmaningar. Detta är ingen terapi eller behandling där man blir beroende av en annan person, men ett träningsprogram där man själv tar över styringen av eget liv.

Förutom min socionomexamen har jag utbildning i pedagogik och diplom i folkhälsovetenskap från Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg. Från The Phil Parker Training Institut i London har jag  Advanced Diploma in  Clinical Hypnotherapy , NLP and Life Coaching.