Enskild handledning

I tillägg till tredagars kurs i the Lightning process erbjuder Fokus Förändring också enskild handledning / coaching. Med tekniker från NLP ( Neuro Linguistisk Programmering ) och visualisering  kan du oftast  i loppet av bara några timmar ändra fastlåsta tankemönster, fobier och liknande.  Många har upplevt stor nytta av teknikerna också i förhållande til:

·        Jobbintervjuer

·        Göra presentationer, hålla föredrag

·        Stresshandtering

·        Sätta gränser, bli tydlig för omgivningen

·        Sorgbearbetning / fastlåst sorg

Av praktiska skäl erbjuds coaching i anknytning till  kurser.

Pris pr timme 600,-.  Bestäld tid måste avbeställas senast 24 timmar i förväg, så att någon annan kan få nytta av tiden.

Om du önskar coaching,  ta kontakt via e-post eller telefon.