Är jag klar?
  

Var vänlig och läs genom detta noga INNAN du skickar din ansökan. Det kommer att göra förändringsprocessen för dig och ditt liv enklare och antagligen spara både pengar och tid för dig.

 För att det ska bli en lyckad kurs för dig och de andra deltagarna är det  nödvändigt att instruktören, så långt det är möjligt, skiljer ut , och bara accepterar  dem som är redo och vill dra nytta av träningsprogrammet.

 

Är jag klar?

I likhet med andra träningsprogram önskar vi prata med dig innan du börjar kursen. Detta gör vi för att  försäkra oss om att detta program är riktigt för dig just nu.

Vår erfarenhet visar att du  bara bör ansöka om en kursplats om du är enig med följande:

  • Jag förstår att detta är ett träningsprogram och inte en terapi eller behandling.
  • Processen eller instruktören kommer inte att ”fixa mig”. (Vi kommer däremot att lära dig metoden, som andra har använt i förhållande till sina utmaningar)